IIS 7.0 遇到Http 错误 404.17 Not Found 解决办法

发布时间:2019-04-15 浏览次数:1830

    IIS 7.0 遇到Http 错误 404.17 Not Found   


1.png

    请求的内容似乎是脚本,因而将无法由静态文件处理程序来处理,找到对应网站的应用程序池


2.png

    选择高级设置,将32位应用程序由false设置为true 

3.png

  以上文章是否对您有帮助?
  • 服务热线   400-717-9999